کره جنوبی در آینه آمار جهانی

کره جنوبی در آینه آمار جهانی

– اولین کشور جهان از نظر طولانی بودن ساعات کار کارگران ( بطورمتوسط۲۳۵۷ساعت درسال )،

– اولین کشور جهان از نظر مصرف سرانه فولاددرسال(یک تن)

– اولین کشور جهان از نظر صنعت ساخت کشتی

– اولین کشور جهان از نظر سرعت استفاده از اینترنت

– سومین کشور جهان از نظر تحقیق وتوسعه

– سومین کشورجهان ازنظر استفاده از اینترنت درمدارس

– چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا

– چهارمین کشورجهان ازنظرساخت ماشین آلات صنعتی 

– چهارمین کشورجهان ازنظراستفاده از اینترنت درمنازل

– چهارمین کشورجهان ازنظرمصرف انرژی، (نفت)

– پنجمین کشورجهان ازنظرتولیدسالانـه خودرو

– پنجمین کشورجهان ازنظرگرانی رستورانها

– پنجمین کشورجهان ازنظر صنایع الکترونیک

– ششمین کشورجهان ازنظرتولیدفولادخام

– ششمین کشورجهان ازنظر گرانی موادغذایی خام

– هشتمین کشورجهان درصنایع نساجی

– نهمین کشورجهان ازنظر حجم بالای تجارت جهانی

– یازدهمین کشورصنعتی جهان

– یازدهمین کشور جهان درصنایع شیمیایی

– یازدهمین کشورجهان از نظرهزینه مسافرت

– دوازدهمین کشورجهان از نظرتولیدبرنج

– چهاردهمین کشورگران از نظر هزینه هتل 

– پانزدهمین کشورجهان از نظرتولید ناخالص داخلی

– پانزدهمین کشورگران جهان از نظرهزینه سه وعده غذای روزانه

– هفدهمین کشورجهان از نظراستفاده ازتلفن همراه (۷۰درصدمردم)

– بیستمین کشور از نظر میران سلامت و رفاه اجتماعی در میان کشورهای OECD 

– بیست ودومین کشورجهان از نظرهزینه زندگی

– بیست وهشتمین کشورجهان از نظرگرانی هزینه اجاره مسکن

– چهل وچهارمین کشورجهان از نظردرآمدماهانه

– چهل وهفتمین کشورجهان از نظرتحقیقات دانشگاهی درزمینه امورمالی

– چهل ونهمین کشورجهان از نظرشاخص های مربوط به خوشحالی

– گرانترین کشور جهان از نظر هزینه مکالمه تلفن همراه

– و دارنده ۶/۲درصدازسهم بازارصادراتی جهان است

 

منبع: مجله واردات و صادرات (Import-Export Magazine)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

error: