لباس ارگانیک هوشمند نوزاد Arny Wear مجهز به هشدار دهنده تب

قیمت نمونه از 5.80 $

تولیدکننده: NTF کره جنوبی

حداقل سفارش: 5000 عدد
ساخت: کره جنوبی
امکان ارائه نمایندگی انحصاری: وجود دارد

error: