ویدئو پروژکتور جیبی pocket theater کوچکترین ویدئو پروژکتور جهان

قیمت نمونه از 149.50 $

تولیدکننده: To21 COMMS کره جنوبی

حداقل سفارش: 6000 عدد
ساخت: کره جنوبی
امکان ارائه نمایندگی انحصاری: وجود دارد

error: